Registrera enhet

Registrera enhet från kodlista

Denna procedur visar hur man kan registrera flera enheter i ett flöde genom att ladda upp en lista med information om enheterna.

 1. På fliken Enheter, klicka på Hantera  Registrera enheter via inläsning av fil.
  image

 2. Välj den enhetsmall som enheterna i kodlistan skall registreras på och öppna filen med kodlistan. Klicka sedan på Utför.
  image

 3. Handläggaren signerar registreringen av enheterna.
  image

 4. Alla enheter i kodlistan är därefter registrerade i Net iD Portal.
  image

Registrera enhet manuellt

Denna procedur visar hur en handläggare registrerar en enhet manuellt.

 1. På fliken Användare i Kontrollera enhet-boxen, klicka på Hantera  Registrera enheten.
  image

 2. Ange vilken typ av enhet som ska registreras och fyll i upplåsningskod för enheten. 0 kan anges för att registrera enheten med en fördefinierad upplåsningskod. Klicka sedan på Utför.
  image

 3. Handläggaren signerar registreringen av enheten.
  image

 4. Enheten är sedan registrerad i Net iD Portal och kan användas för utgivning av certifikat.
  image

Skapa användare

Denna procedur visar hur en handläggare skapar en användare i Net iD Portal.

 1. På fliken Användare, sök upp en användare som du vill skapa i Net iD Portal.
  image

 2. Klicka på Hantera  Skapa användaren.
  image

 3. Ange information om användaren och klicka sedan på Utför.
  image

 4. Handläggaren signerar skapandet av användaren.
  image

 5. Användaren är nu skapad i Net iD Portal. Välj Hantera för att t.ex. utfärda en enhet till användaren.
  image