Utfärda certifikat

Dessa procedurer visar utgivning till en enhet utan några extra inmatningskriterier, t.ex. ingen signatur eller identifikation. Net iD Portal stödjer olika sätt att konfigurera ett utgivningsflöde för att anpassas till din organisation.

Standard smartkort

 1. På fliken Användare, sök upp den användare du vill utfärda ett certifikat till och gå till användarens profil.
  image

 2. Klicka på Hantera  Utfärda ordinarie kort.
  image

 3. Välj den enhetsmall som ska användas för utgivningen och klicka på Utför.
  image

 4. Ange ny säkerhetskod för smartkortet som ska utfärdas.
  image

 5. Handläggaren signerar utgivningen.
  image

 6. Certifikatet skapas och skrivs till smartkortet.
  image

 7. Användarposten visar nu aktiva enheter som har utfärdats i Net iD Portal.
  image

 8. Klicka på Hantera  Visa på enheten för att se information om certifikaten.
  image

Mobilt

 1. På fliken Användare, sök upp den användare du vill utfärda ett certifikat till och gå till användarens profil.
  image

 2. Klicka på Hantera  Utfärda till mobiltelefon.
  image

 3. Klicka på Utför och följ instruktionerna.

 4. En aktiveringskod genereras. Aktiveringskoden kan också skickas med e-post till användaren.
  image

 5. Användaren startar Net iD Access-appen på sin mobiltelefon och väljer Skapa ny e-identitet. Användaren anger aktiveringskoden samt en ny säkerhetskod för sin mobila identitet och slutför därefter utgivningen.
  image image image image
  image image image image

Yubikey

Första gången man använder YubiKeyn så måste den personaliseras i Net iD Portal.

 1. På fliken Enheter, klicka på Hantera  Förpersonalisera enhet.
  image

 2. Välj enhetsprofil och klicka på Utför.
  image

 3. Efter personaliseringen är YubiKeyn registrerad och status Ej använd.
  image

 4. På fliken Användare, sök upp den användare du vill utfärda ett certifikat till och gå till användarens profil.
  image

 5. Klicka på Hantera  Utfärda ordinarie kort.
  image

 6. Välj den kortmall som ska användas för utgivningen och klicka på Utför.
  image

 7. Ange ny säkerhetskod för YubiKeyn som ska utfärdas.
  image

 8. Certifikat skapas och skrivs till YubiKeyn.
  image

 9. Användarposten visar nu Aktiva enheter och YubiKeyn som utfärdats.
  image

 10. Klicka på Hantera  Visa på YubiKeyn för att se information om certifikaten.
  image

Server

 1. På fliken Server, sök upp den server du vill utfärda ett certifikat till och gå till serverns profil.
  image

 2. Klicka på Hantera  Utfärda servercertifikat.
  image

 3. Välj certifikatmall som ska användas och öppna den certifikatsbegäran som tidigare skapats av servern. Klicka sedan på Utför.
  image

 4. Handläggaren signerar utgivningen av servercertifikatet.
  image

 5. Certifikatet blir beviljat och är tillgängligt för nedladdning. Klicka på Spara.
  image

 6. Serverposten visar nu det utgivna certifikatet.
  image

 7. Välj Visa för att se information om certifikatet.
  image