Lås upp enhet

Lås upp närvarande enhet

Denna procedur visar hur en handläggare kan låsa upp en enhet som handläggaren har tillgång till.

 1. På fliken Användare välj Hantera  Lås upp enhet.
  image

 2. Ange ny säkerhetskod för enheten.
  image

 3. Handläggaren signerar upplåsningen.
  image

 4. Säkerhetskoderna låses upp.
  image

Lås upp på distans

Denna procedur visar hur en handläggare kan assistera en användare att låsa upp sin enhet själv, dvs då handläggaren inte har tillgång till enheten.

Beroende på vad för typ av enhet det är man vill låsa upp på distans så används vanlig PUK upplåsning eller Challenge/Response i fallet att det är en enhet som istället för PUK har en SOKEY som upplåsningskod.

Nedan är ett exempel på smartkort som har SOKEY som upplåsningskod.

 1. På fliken Användare, sök upp användaren som har låst sitt smartkort.
  image

 2. Under Aktiva enheter, välj Hantera  Lås upp enhet med challenge/response (distans).
  image

 3. Användaren uppger den 16-siffriga challenge koden för handläggaren.

  Smartkortet får inte avlägsnas från kortläsaren under hela upplåsningsflödet eftersom en ny challenge i sådana fall kommer genereras och response koden är då inte längre giltig.

  image image

 4. Handläggaren fyller i challenge koden och klickar på Utför för att generera en response kod specifikt för det smartkortet.
  image

 5. En response kod genereras. Handläggaren uppger response koden för användaren.
  image

 6. Användaren fyller i response koden samt ny valfri säkerhetskod och låser upp sitt smartkort.
  image image image