Spärra certifikat

 1. På fliken Användare, sök upp användaren vars certifikat skall spärras.
  image

 2. På enheten som skall spärras klicka på Hantera  Spärra enhetens certifikat.
  image

 3. Välj en spärrorsak och vilka certifikat på enheten som skall spärras. Klicka sedan på Utför.
  image

 4. Handläggaren signerar spärr av certifikaten.
  image

 5. Certifikaten är nu spärrade.
  image