A newer version of this documentation is available.

View Latest

Protected persons (sv-SE)

This page is written in Swedish

This page covers how Net iD Portal manages information from the notification system Navet regarding protected persons. Protected persons are people who are classified in the civil register under the term code 01003 — Sekretessmarkering or 01020 — Skyddad folkbokföring. A protected person’s identity must be handled with caution, and according to Swedish law.

Sekretessmarkering

En sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av personens personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkeringen omfattar alla personens personuppgifter.

En sekretessmarkering fungerar som en varningssignal för Skatteverket och andra myndigheter om att en prövning ska göras innan uppgifterna om personen lämnas ut. Det är alltså ingen absolut sekretess. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som motsvarar hemligstämpeln på ett dokument.

Kontroll i Net iD Portal

Om en person har markeringen Sekretessmarkering

#UP 01003 J

kommer Net iD Portal att kontrollera om användaren får se information om personen. Net iD Portal använder adressen för Skatteverkets förmedlingsuppdrag, termkod 01051—​01055, se beskrivning.

Skyddad folkbokföring

Skyddsinstitutet skyddad folkbokföring har ersatt kvarskrivning.

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När en person har en markering för skyddad folkbokföring får den vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att den har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som den inte har haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras (termkod 01051—​01055) dit personen får sin post.

Uppgifterna om att personen har skyddad folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice som personen har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa instanser kan se att personen har skyddad folkbokföring.

Kontroll i Net iD Portal

Om en person har markeringen Skyddad folkbokföring

#UP 01020 J

kommer Net iD Portal att kontrollera om användaren får se information om personen. Net iD Portal använder adressen för Skatteverkets förmedlingsuppdrag, termkod 01051—​01055, se beskrivning.

Navet är ett aviseringssystem med vilket alla myndigheter kan hämta folkbokföringsuppgifter elektroniskt på ett enkelt, snabbt och säkert sätt.

Aviseringsfiler

Ändringsavisering med ändringspost

Example 1. Personen har inget typ av skydd innan och får efter aviseringen sekretessmarkering.
#POST_START
#POST_ID 2018.000.014.055
#UP 01001 193801248471
#UP 01003 J
#POST_SLUT
Example 2. Personen har inget typ av skydd innan och får efter aviseringen skyddad folkbokföring.
#POST_START
#POST_ID 2018.000.014.054
#UP 01001 193801248471
#UP 01020 J
#POST_SLUT
Example 3. Personen har inget typ av skydd innan och får efter aviseringen både sekretessmarkering och skyddad folkbokföring.
#POST_START
#POST_ID 2018.000.014.056
#UP 01001 193801248471
#UP 01003 J
#UP 01020 J
#POST_SLUT
Example 4. Personen har sekretessmarkering innan och får efter aviseringen inget skydd.
#POST_START
#POST_ID 2018.000.014.058
#UP 01001 193801248471
#UP 01003 $
#POST_SLUT
Example 5. Personen har skyddad folkbokföring innan och får efter aviseringen inget skydd.
#POST_START
#POST_ID 2018.000.014.057
#UP 01001 193801248471
#UP 01020 $
#POST_SLUT
Example 6. Personen har ENDAST skyddad folkbokföring innan och får efter aviseringen ENDAST sekretessmarkering.
#POST_START
#POST_ID 2018.000.014.059
#UP 01001 193801248471
#UP 01003 J
#UP 01020 $
#POST_SLUT

Ändringsavisering med totalpost

Example 7. Personen får både sekretessmarkering och skyddad folkbokföring.
#POST_START
#POST_ID 2018.000.014.063
#UP 01001 193801248471
#UP 01003 J
#UP 01004 3H
#UP 01010 19991220
#UP 01012 Karim
#UP 01014 Ka
#UP 01020 J
#UP 01021 20021101
#UP 01022 01
#UP 01023 82
#UP 01025 PÅ KOMMUNEN SKRIVEN
#UP 01028 0
#UP 01034 00000
#UP 01051 FÖRMEDLINGSUPPDRAG SKATTEVERKET
#UP 01052 KONTOR 123
#UP 01053 BOX 2820
#UP 01054 40320
#UP 01055 GÖTEBORG
#UP 01081 OG
#UP 02000
#UP 02001 198405012389
#UP 02003 MO
#UP 02999
#UP 03000
#UP 03001 FR
#UP 03002 20021101
#UP 03999
#UP 04000
#UP 04001 20021101
#UP 04002 01
#UP 04003 82
#UP 04005 PÅ KOMMUNEN SKRIVEN
#UP 04008 FB
#UP 04999
#POST_SLUT

Avisering

Example 8. Aviseringspost för en person som har både sekretessmarkering och skyddad folkbokföring
#POST_START
#UP 01001 193801248471
#UP 01003 J
#UP 01010 19770122
#UP 01012 Bertil
#UP 01014 Larsson
#UP 01020 J
#UP 01021 20020202
#UP 01022 01
#UP 01023 82
#UP 01025 PÅ KOMMUNEN SKRIVEN
#UP 01028 0
#UP 01034 00000
#UP 01051 FÖRMEDLINGSUPPDRAG SKATTEVERKET
#UP 01052 KONTOR 123
#UP 01053 BOX 2820
#UP 01054 40320
#UP 01055 GÖTEBORG
#UP 01081 G
#UP 01082 19990101
#UP 01091 18
#UP 01092 NORA
#UP 01101 20010101
#UP 02000
#UP 02001 197701232386
#UP 02003 M
#UP 02999
#UP 03000
#UP 03001 SE
#UP 03002 00000000
#UP 03999
#UP 04000
#UP 04001 20020202
#UP 04002 01
#UP 04003 82
#UP 04005 PÅ KOMMUNEN SKRIVEN
#UP 04008 FB
#UP 04999
#POST_SLUT

Kortbeställning Gemalto

Om en person är markerad med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring kommer Net iD Portal inte att spara eller använda någon annan adressinformation än särskild postadress (termkod 01051—​01055). I kortbeställningen till Gemalto sätts följande attribut:

<personalId protectedIdentity="true">193801248471</personalId> (1)
1 personalId anger personens personnummer (10 siffror).

1. Samt värde när term har tagits bort och inte ersatts av något nytt värde ($ eller -1). Detta är endast aktuellt i utfil (aviseringsfil).