Självbetjäning

Denna procedur visar hur en användare kan logga in i Net iD Portal och se information om sig själv.

Net iD Portal stödjer olika sätt att konfigurera denna del för att anpassas till din organisation. Till exempel kan användarna själva förnya certifikaten på sin enhet eller utfärda en filbaserad enhet till sin dator.

Visa information

 1. Användaren surfar till användardelen av Net iD Portal och loggar in med sin enhet.
  image

 2. Personlig information och Aktiva enheter presenteras för användaren.
  image

 3. Beroende på konfiguration för din organisation kan användaren t.ex. Förnya certifikat för en enhet.
  image

 4. Eller Utfärda filbaserad enhet till användarens dator.
  image