Rapporter

Denna procedur visar hur du skapar en rapport med antal giltiga certifikat som har utfärdats i Net iD Portal.

Net iD Portal kan konfigureras med olika typer av rapporter anpassat för din organisation.

Antal giltiga certifikat

  1. På fliken Rapporter, välj den rapport du vill skapa.
    image

  2. Välj Spara för att spara en fil med informationen.
    image