Language sv_SE

sv_SE is the language code for Swedish.
[Language sv_SE]
id=0x041D
0101=Svenska
0102=Net iD
0103=Net iD by SecMaker
0104=SecMaker AB
0105=Net iD Client
1000=Information
1001=Fråga
1002=Fel
1003=Om
1004=Öppna
1005=Identifiering
1006=Underskrift
1007=Ändra säkerhetskod
1008=Lås upp säkerhetskod
1009=Välj identitet
1010=Sätt in smartkort
1011=Sätt in smartkort
1012=Säkerhet
1013=Licensavtal
1014=Redigera publika lådan
1015=Redigera privata lådan
1016=Ny enhet
1017=Ange sökväg
1018=Administration
1019=Förnyelse {token-name}
1100=OK
1101=Avbryt
1102=Hjälp
1103=Ja
1104=Nej
1105=Installera
1106=Avinstallera
1107=Uppgradera
1108=Öppna
1109=Skydda
1110=Underteckna
1111=Bekräfta
1112=Stäng
1120=Meny
1121=Enhet
1122=Lägg till ny enhet
1123=Lägg till identitet
1124=Lägg till i publika lådan
1125=Lägg till i privata lådan
1126=Ta bort enhet
1127=Ta bort identitet
1128=Ta bort från publika lådan
1129=Ta bort från privata lådan
1130=Spårning
1131=Aktivera spårning
1132=Stänga av spårning
1133=Öppna spårning
1134=Rensa spårning
1135=Språk
1136=Applikation
1137=Avsluta
1138=Om
1139=Hjälp 
1140=Pausa
1141=Fortsätt
1142=Uppdatera
1143=Support
1144=Administration
1145=Identiteter
1146=Visa - {token-number-string}
1147=Logga in
1148=Logga ut
1149=Enheten är tom
1150=Säkerhetskod
1151=Nuvarande säkerhetskod
1152=Ny säkerhetskod
1153=Bekräfta säkerhetskod
1154=Upplåsningskod
1155=Fråga
1156=Svar
1157=Lösenord
1158=Sökväg
1159=Namn
1160=Värde
1170=Identiteter
1171=Publika lådan
1172=Privata lådan
1173=Filnamn
1174=Version
1175=Information
1176=Användare
1177=Utgivare
1178=Giltig till
1179=Namn
1180=Värde
1181=Lägg till ny användare?
1182=Låsa upp säkerhetskoden?
1200=Öppna filen '{name}'
1201=Skydda filen '{name}'
1202=Underteckna filen '{name}'
1203=Bekräfta filen '{name}'
1204=Version
1205=Öppna
1206=Identifiera
1207=Underskrift
1208=VARNING: Två försök kvar
1209=VARNING: Sista försöket
1210=FEL: Säkerhetskoden låst
1211=Jag accepterar licensavtalet
1212=Tom enhet
1213=Alla filer
1214=Sätt in smartkort
1215=Sätt in smartkort med nedanstående identitet
1216=Vad vill du att din dator ska göra?
1217=Lås
1218=Lås datorn med all data kvar i minnet.
1219=Logga ut
1220=Stänger alla appar och loggar ut dig.
1221=Starta om
1222=Stänger alla appar, stänger av datorn och startar den sedan igen.
1223=Stäng av
1224=Stänger alla appar och stänger av datorn.
1225=Viloläge
1226=Datorn är fortfarande på, men använder strömsparläge. Appar förblir öppna så att du genast kan fortsätta där du slutade när datorn väcks.
1227=Vänteläge
1228=Stänger av datorn men appar förblir öppna. När datorn aktiveras kan du fortsätta där du slutade.
1229=Koppla ifrån
1230=Sessionen kommer att kopplas från.
1231={command} väljs automatiskt om {count} sekunder
1232=Applikation:\t%1%r\r\nSerienummer:\t%2
1233=Arbetar, vänta lite...
1234=Innehållet skyddas av ett lösenord, ange lösenordet för att fortsätta:
1235=Ange säkerhetskod:
1236=Ange namn:
1237=Ange värde:
1238={subject:2.5.4.3};{token-name};{slot-name}
1239={upn};{issuer:2.5.4.10};{subject:2.5.4.10};{issuer:2.5.4.3};{token-number-string};{empty}
1240=Ange säkerhetskod för {token-label}:
1241={token-pin-attempts};{expire-status}
1242=Ändra säkerhetskod för {token-label}:
1243=Mer information
1244=Lås upp säkerhetskod för {token-label}:
1245={valid-to:days};{empty}
1246={upn};{issuer:2.5.4.10};{subject:2.5.4.10};{issuer:2.5.4.3};{token-number-string}
1247=Skydda '{file}'
1248=Öppna '{file}'
1249=Underteckna '{file}'
1250=Bekräfta '{file}'
1251=Läser...
1252=Ändra säkerhetskod '{token-pin-label}'
1253=Lås upp säkerhetskod '{token-pin-label}'
1254=VARNING: Identiteten giltig till {valid-to:days}
1255=VARNING: Identiteten inte längre giltig
1256=[p]Din identitet är giltig i {expire:days} dag(ar) till och behöver förnyas. Var god kontakta din utfärdare för mer information.[/p][p]{token-name} / {token-number}[/p]
1257=[p]Din identitet är inte längre giltig och kan inte längre användas. Var god kontakta din utfärdare för mer information.[/p][p]{token-name} / {token-number-string}[/p]
1258=[p]Licensen är endast giltig {license-expire} dag(ar) till och behöver förnyas. Var god kontakta din systemadministratör för mer information.[/p][p]{license-name} / {license-company}[/p]
1259=[p]Licensen är inte längre giltig och behöver förnyas. Var god kontakta din systemadministratör för mer information.[/p][p]{license-name} / {license-company}[/p]
1300=Oväntat fel i det underliggande säkerhetssystemet.
1301=Operationen blev avbruten.
1302=Licensen är ogiltig eller utgången.
1303=En nyare version av programvaran behövs, kontakta din systemadministratör.
1304=Slut på minne.
1305=Det finns inget smartkort i kortläsaren.
1306=Säkerhetskoden är inte lika. Ange samma nya lösenord i båda säkerhetskodsfälten.
1307=Operationen misslyckades.
1308=Felaktigt innehåll..
1309=Operationen är ej tillåten.
1310=Inloggningen misslyckades.
1311=Säkerhetskoden är felaktig.
1312=Säkerhetskoden är ogiltig.
1313=Säkerhetskoden är för kort eller för lång.
1314=Säkerhetskoden är låst.
1315=Upplåsningskoden är felaktig.
1316=Upplåsningskoden är låst.
1317=Oväntat fel. Smartkort ej i kortläsare.
1318=Verifiering av säkerhetskod misslyckades. 
1319=Verifiering av säkerhetskod misslyckades. Två försök kvar.
1320=Verifiering av säkerhetskod misslyckades. Sista försöket. 
1321=Verifiering av säkerhetskod misslyckades. Säkerhetskoden är låst. 
1322=Du måste acceptera licensvillkoren för att installera programvaran.
1323=Installationen misslyckades.
1324=Avinstallationen misslyckades.
1325=Ingen användare vald. Välj en användare från listan.
1326=Ingen användare vald. Välj åtminstonde en användare från listan.
1327=Ingen användare tillgänglig.
1328=Ingen användare tillgänglig eller felaktigt innehåll i filen. 
1329=Kan inte öppna det skyddade innehållet, troligen fel lösenord.
1330=Kan inte läsa innehållet i filen. 
1400=Ändring av säkerhetskoden lyckades.
1401=Upplåsning av säkerhetskoden lyckades.
1402=Det finns inga uppdateringar tillgängliga.
1403=Installationen lyckades.
1404=Avinstallationen lyckades.
1405=Ange säkerhetskoden på kortläsaren. Starta genom att klicka OK och fortsätt genom att följa instruktionen på kortläsaren.
1406=Byt säkerhetskoden på kortläsaren. Starta genom att klicka OK och fortsätt genom att följa instruktionen på kortläsaren.
1500=[p]Sajt {site} vill använda {product-name}.[/p][p]Vill du fortsätta?[/p]
1501=[p]Applikationen nedan har öppnat en säker anslutning och rekommenderar att den avslutas.[/p][p][b]{name}[/b][/p][p]Vill du stänga applikationen nu?[/p]
1502=[p]Följande objekt kommer att tas bort:[/p][p][b]{name}[/b][p]Vill du fortsätta?[/p]
1503=[p]Existerande objekt kommer att skrivas över:[/p][p][b]{name}[/b][p]Vill du fortsätta?[/p]