Revoke token

Enhet är ett smartkort eller annan bärare av certifikat.
 1. På fliken Användare, sök upp användaren vars enhet skall spärras.

  Du kan även söka reda på enheten som ska spärras via menyn Enheter.
 2. På enheten som skall spärras klicka på Hantera  Spärra enhet.
  image

 3. Välj en spärrorsak och vilka certifikat på enheten som skall spärras. Klicka sedan på Utför.

  • English (en-US)

  • Swedish (sv-SE)

  Table 1. Reason for token revocation
  Reason

  Broken

  Broken with complaint — Contact chip

  Broken with complaint — Contactless chip

  Broken with complaint — Visual

  Key compromised

  Lost

  Other

  Returned

  Stolen

  Table 2. Spärrorsaker — Enhet
  Orsak

  Trasig

  Trasig med reklamation - Kontaktchip

  Trasig med reklamation - Kontaktlöst chip

  Trasig med reklamation - Visuellt

  Nyckel komprometterad

  Borttappad

  Övrigt

  Återlämnad

  Stulen

 4. Signera spärr av enheten.

 5. Enheten är nu spärrad.